Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10§:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

EBB Import Oy
PL 7
05831 Hyvinkää

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA:

Camoline IT, Niko Vierikko

3. REKISTERIN NIMI

Camoline IT asiakas ja markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Rekisterin tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisissa tarkoituksissa, kuten:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Laskutus, asiakaskirjeet ja tiedotteet
 • Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Tietoja käytetään ensisijaisesti verkkosivujen ja yhtiön sisäisten prosessien kehittämiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, puhelinnumero, sähköpositiosoite
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistetiedot
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Rekisteröidyn itse luovuttamat tiedot esimerkiksi rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin asiakassuhteen aikana
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden kautta
 • Julkiset ja muut käytetyt rekisterit

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto

On ulkopuolisilta suojatussa lukitussa tilassa.

B. ATK:lta käsiteltävät tiedot

Sähköinen aineisto on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen poistaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin tai pyytää itseään koskevien tietojen poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjän 2. kohdassa mainitulle yhteyshenkilölle. Tietoja myös rekisterinpitäjän toimesta, esimerkiksi asiakassuhteen loppumisen vuoksi.